Chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng

Thuyền đậu chật cả một khúc sông, hàng hóa đầy ăm ắp, nhộn nhịp, khách…

Bánh tét lá cẩm

Bánh tét lá cẩm

Như các loại bánh truyền thống của người miền Tây, trước đây bánh tét thường…