Voyager 1

Trở lại lần này, Vũng Tàu thay đổi nhiều quá, nhiều nhà cao tầng, nhiều…

Parallel Universe

Nếu 21-12 là ngày tận thế. bạn sẽ làm gì? Thiên hạ cứ kháo nhau…