Sapa trong tuyết

Cái rét âm 1 độ C khiến khu vực đèo Ô Quý Hồ, Cổng trời…

Su su Ô Quý Hồ

Su su được xem là đặc sản trong các loại rau, củ, quả của vùng…