Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 4 – Khai mạc lễ hội đường phố

Phần đầu: xem tại đây: click here

Khai mạc lễ hội đường phố – Trung tâm văn hóa Tỉnh Đak Lak

Trong khi các hoạt động tại sân khấu ngoài trời đang diễn ra, WikiVietnam mang đến cho bạn không khí hậu trường lễ khai mạc

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Lễ hội cà phê lần 4

Xem tiếp tại đây: click here

WikiVietnam