Dinh Cậu

Chuyện kể rằng người dân Phú Quốc sống bằng nghề chài lưới, nhiều ngư dân…