Phở Hà Nội

Phở Hà Nội

Phở là một món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng có thể xem là…