Sapa trong tuyết

Cái rét âm 1 độ C khiến khu vực đèo Ô Quý Hồ, Cổng trời…

  • 1
  • 2