Ốc núi Tây Ninh

Ốc xu núi Bà

Tây Ninh có nhiều đồi núi, nhưng ốc xu chỉ sống trong khu vực núi…

Bánh canh Trảng Bàng

Bánh canh Trảng Bàng

Trảng Bàng Tây Ninh là một trong những địa phương có nhiều làng nghề, phố…