Hủ tíu Mỹ Tho

Nói đến hương vị ở miền Bắc, điển hình như Phở, người ta không thể…